.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / świecki, pow. ...
świecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 98854
Powierzchnia: 1472.78 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 70
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 70
Liczba uprawnionych do głosowania: 76527
Liczba wydanych kart: 32397
 42.33%
brak36.19%37.15%38.11%39.07%40.03%40.99%41.95%42.91%43.87%44.83% 
danych37.14%38.10%39.06%40.02%40.98%41.94%42.90%43.86%44.82%45.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041401 Bukowiec, gm. 3890 1482 1482 1461 38.10
041402 Dragacz, gm. 5428 1984 1984 1957 36.55
041403 Drzycim, gm. 3840 1527 1527 1513 39.77
041404 Jeżewo, gm. 5876 2502 2501 2476 42.58
041405 Lniano, gm. 3093 1377 1377 1354 44.52
041406 Nowe, gm. 8573 3408 3408 3372 39.75
041407 Osie, gm. 4005 1639 1639 1613 40.92
041408 Pruszcz, gm. 7177 3177 3176 3133 44.27
041409 Świecie, gm. 27015 12355 12354 12235 45.73
041410 Świekatowo, gm. 2638 1139 1139 1120 43.18
041411 Warlubie, gm. 4992 1807 1807 1787 36.20
  świecki, pow. 76527 32397 32394 32021 42.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 26930 12579 12578 12446 46.71
2 Wieś 49597 19818 19816 19575 39.96
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5731 2516 2516 2474 43.90
2 od 5 001 do 10 000 35208 14118 14116 13940 40.10
3 od 10 001 do 20 000 8573 3408 3408 3372 39.75
4 od 20 001 do 50 000 27015 12355 12354 12235 45.73
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca