.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Lubin, gm.
Lubin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10675
Powierzchnia: 290.15 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8307
Liczba wydanych kart: 3622
Liczba głosów oddanych: 3620
Liczba głosów ważnych: 3589
brak 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%
danych 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
53.52%1921 
TUSK Donald Franciszek
46.48%1668 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim 335 152 45.37
54.63 183
2 Szkoła Podstawowa w Siedlcach 633 390 61.61
38.39 243
3 Szkoła Podstawowa w Raszówce 489 228 46.63
53.37 261
4 Lokal Koła Gospodyń Wiejskich w Oborze 343 176 51.31
48.69 167
5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Miłoradzicach 277 189 68.23
31.77 88
6 Szkoła Podstawowa w Niemstowie 241 120 49.79
50.21 121
7 Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych 266 157 59.02
40.98 109
8 Świetlica OSP w Zimnej Wodzie 299 162 54.18
45.82 137
9 Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Chróstniku 252 116 46.03
53.97 136
10 Szkoła Podstawowa w Osieku 454 231 50.88
49.12 223
Σ Lubin, gm. 3589 1921 53.52
46.48 1668
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca