.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Lubin, gm.
Lubin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10675
Powierzchnia: 290.15 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 8307
Liczba wydanych kart: 3622
 43.60%
brak41.17%42.18%43.19%44.20%45.21%46.22%47.23%48.24%49.25%50.26% 
danych42.17%43.18%44.19%45.20%46.21%47.22%48.23%49.24%50.25%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim 779 341 341 335 43.77
2 Szkoła Podstawowa w Siedlcach 1724 639 639 633 37.06
3 Szkoła Podstawowa w Raszówce 1034 495 494 489 47.87
4 Lokal Koła Gospodyń Wiejskich w Oborze 660 344 344 343 52.12
5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Miłoradzicach 616 281 280 277 45.62
6 Szkoła Podstawowa w Niemstowie 621 242 242 241 38.97
7 Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych 658 270 270 266 41.03
8 Świetlica OSP w Zimnej Wodzie 669 299 299 299 44.69
9 Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Chróstniku 564 255 255 252 45.21
10 Szkoła Podstawowa w Osieku 982 456 456 454 46.44
=   8307  3622  3620  3589  43.60 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca