.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Jerzmanowa, gm.
Jerzmanowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3097
Powierzchnia: 63.44 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2341
Liczba wydanych kart: 1084
Liczba głosów oddanych: 1084
Liczba głosów ważnych: 1074
brak 50.00% >50.00% ≥51.41% ≥52.82% ≥54.23% ≥55.64% ≥57.05% ≥58.46% ≥59.87% ≥61.28% ≥62.69%
danych 50.00% >50.00% ≥51.41% ≥52.82% ≥54.23% ≥55.64% ≥57.05% ≥58.46% ≥59.87% ≥61.28% ≥62.69%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
55.12%592 
TUSK Donald Franciszek
44.88%482 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Jaczowie, ul. Główna 20 399 257 64.41
35.59 142
2 Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8 315 122 38.73
61.27 193
3 Wiejski Dom Kultury w Kurowicach 170 111 65.29
34.71 59
4 Świetlica Wiejska w Potoczku 190 102 53.68
46.32 88
Σ Jerzmanowa, gm. 1074 592 55.12
44.88 482
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca