.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / głogowski, pow. / Jerzmanowa, gm.
Jerzmanowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3097
Powierzchnia: 63.44 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2341
Liczba wydanych kart: 1084
 46.30%
brak35.83%37.39%38.95%40.51%42.07%43.63%45.19%46.75%48.31%49.87% 
danych37.38%38.94%40.50%42.06%43.62%45.18%46.74%48.30%49.86%51.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jaczowie, ul. Główna 20 776 402 402 399 51.80
2 Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8 692 318 318 315 45.95
3 Wiejski Dom Kultury w Kurowicach 405 174 174 170 42.96
4 Świetlica Wiejska w Potoczku 468 190 190 190 40.60
=   2341  1084  1084  1074  46.30 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca