.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / szczecinecki, pow. / Szczecinek, gm.
Szczecinek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10453
Powierzchnia: 510.21 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7556
Liczba wydanych kart: 2709
 35.85%
brak32.45%34.25%36.05%37.85%39.65%41.45%43.25%45.05%46.85%48.65% 
danych34.24%36.04%37.84%39.64%41.44%43.24%45.04%46.84%48.64%50.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 1287 398 398 392 30.92
2 Szkoła Podstawowa w Sporem 553 190 190 188 34.36
3 Szkoła Podstawowa w Parsęcku 1617 547 546 539 33.83
4 Szkoła Podstawowa w Jeleninie 1062 383 383 378 36.06
5 Szkoła Podstawowa w Turowie 1120 469 469 466 41.88
6 Szkoła Podstawowa z Żółtnicy 871 296 296 292 33.98
7 Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej 1046 426 426 423 40.73
=   7556  2709  2708  2678  35.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca