.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / szczecinecki, pow. ...
szczecinecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 79868
Powierzchnia: 1765.22 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 46
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 46
Liczba uprawnionych do głosowania: 61505
Liczba wydanych kart: 26769
 43.52%
brak32.45%34.25%36.05%37.85%39.65%41.45%43.25%45.05%46.85%48.65% 
danych34.24%36.04%37.84%39.64%41.44%43.24%45.04%46.84%48.64%50.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321502 Barwice, gm. 7014 2456 2456 2410 35.02
321503 Biały Bór, gm. 4106 1528 1528 1510 37.21
321504 Borne Sulinowo, gm. 6830 2656 2656 2623 38.89
321505 Grzmiąca, gm. 4027 1307 1307 1289 32.46
321506 Szczecinek, gm. 7556 2709 2708 2678 35.85
321501 Szczecinek, m. 31972 16113 16106 15970 50.40
  szczecinecki, pow. 61505 26769 26761 26480 43.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 41602 20049 20042 19858 48.19
2 Wieś 19903 6720 6719 6622 33.76
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21977 7947 7947 7832 36.16
3 od 10 001 do 20 000 7556 2709 2708 2678 35.85
4 od 20 001 do 50 000 31972 16113 16106 15970 50.40
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca