.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm.
Wolsztyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 29451
Powierzchnia: 249.64 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 22515
Liczba wydanych kart: 11987
 53.24%
brak43.66%44.62%45.58%46.54%47.50%48.46%49.42%50.38%51.34%52.30% 
danych44.61%45.57%46.53%47.49%48.45%49.41%50.37%51.33%52.29%53.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 727 385 385 381 52.96
2 Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 1484 834 834 822 56.20
3 Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 1431 844 844 828 58.98
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 1984 1151 1151 1127 58.01
5 Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 1596 895 895 887 56.08
6 Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 1946 1080 1080 1061 55.50
7 Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 1018 544 544 534 53.44
8 Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 1008 551 551 546 54.66
9 Szkoła Podstawowa, Obra 1678 887 885 874 52.86
10 Szkoła Podstawowa, Świętno 900 402 402 396 44.67
11 Szkoła Podstawowa, Kębłowo 1380 645 645 639 46.74
12 Szkoła Podstawowa, Wroniawy 1031 502 502 493 48.69
13 Szkoła Podstawowa, Stary Widzim 916 471 471 459 51.42
14 Świetlica Wiejska, Niałek Wielki 483 301 301 295 62.32
15 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo 449 249 249 245 55.46
16 Szkoła Podstawowa, Chorzemin 583 287 287 284 49.23
17 Szkoła Podstawowa, Adamowo 634 316 316 310 49.84
18 Szkoła Podstawowa, Tłoki 539 302 302 298 56.03
19 Dom Dziecka, Gościeszyn 1095 458 458 451 41.83
20 Szkoła Podstawowa, Karpicko 1510 816 816 806 54.04
21 Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 70 57 57 57 81.43
22 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 53 10 10 10 18.87
=   22515  11987  11985  11803  53.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca