.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. ...
wolsztyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55132
Powierzchnia: 680.03 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 37
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 41574
Liczba wydanych kart: 20542
 49.41%
brak43.66%44.62%45.58%46.54%47.50%48.46%49.42%50.38%51.34%52.30% 
danych44.61%45.57%46.53%47.49%48.45%49.41%50.37%51.33%52.29%53.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302901 Przemęt, gm. 10127 4655 4651 4594 45.97
302902 Siedlec, gm. 8932 3900 3899 3821 43.66
302903 Wolsztyn, gm. 22515 11987 11985 11803 53.24
  wolsztyński, pow. 41574 20542 20535 20218 49.41
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11317 6351 6351 6253 56.12
2 Wieś 30257 14191 14184 13965 46.90
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 19059 8555 8550 8415 44.89
4 od 20 001 do 50 000 22515 11987 11985 11803 53.24
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca