.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Kościelec, gm.
Kościelec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6536
Powierzchnia: 105.9 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 5004
Liczba wydanych kart: 2121
 42.39%
brak33.77%35.46%37.15%38.84%40.53%42.22%43.91%45.60%47.29%48.98% 
danych35.45%37.14%38.83%40.52%42.21%43.90%45.59%47.28%48.97%50.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie 1232 472 472 467 38.31
2 Urząd Gminy w Kościelcu 2117 951 951 945 44.92
3 Szkoła Podstawowa w Ruszkowie I 1655 698 698 690 42.18
=   5004  2121  2121  2102  42.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca