.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. ...
kolski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 91527
Powierzchnia: 1011.03 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 70795
Liczba wydanych kart: 31354
 44.29%
brak33.77%35.46%37.15%38.84%40.53%42.22%43.91%45.60%47.29%48.98% 
danych35.45%37.14%38.83%40.52%42.21%43.90%45.59%47.28%48.97%50.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300902 Babiak, gm. 6173 2604 2604 2575 42.18
300903 Chodów, gm. 2875 971 970 959 33.77
300904 Dąbie, gm. 5413 2396 2396 2378 44.26
300905 Grzegorzew, gm. 4325 1879 1879 1866 43.45
300906 Kłodawa, gm. 10747 4608 4608 4564 42.88
300907 Koło, gm. 5411 2339 2338 2314 43.23
300901 Koło, m. 19175 9700 9699 9580 50.59
300908 Kościelec, gm. 5004 2121 2121 2102 42.39
300909 Olszówka, gm. 3806 1563 1553 1546 41.07
300910 Osiek Mały, gm. 4338 1892 1892 1884 43.61
300911 Przedecz, gm. 3528 1281 1281 1264 36.31
  kolski, pow. 70795 31354 31341 31032 44.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27816 13754 13753 13591 49.45
2 Wieś 42979 17600 17588 17441 40.95
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6403 2252 2251 2223 35.17
2 od 5 001 do 10 000 34470 14794 14783 14665 42.92
3 od 10 001 do 20 000 10747 4608 4608 4564 42.88
4 od 20 001 do 50 000 19175 9700 9699 9580 50.59
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca