.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / ostrowiecki, pow. ...
ostrowiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 120331
Powierzchnia: 616.33 km2
Zaludnienie: 195 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 78
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 78
Liczba uprawnionych do głosowania: 96604
Liczba wydanych kart: 39502
 40.89%
brak30.83%32.04%33.25%34.46%35.67%36.88%38.09%39.30%40.51%41.72% 
danych32.03%33.24%34.45%35.66%36.87%38.08%39.29%40.50%41.71%42.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260702 Bałtów, gm. 3120 962 962 953 30.83
260703 Bodzechów, gm. 10749 4297 4296 4238 39.98
260704 Ćmielów, gm. 6476 2293 2293 2257 35.41
260705 Kunów, gm. 8032 3034 3034 3002 37.77
260701 Ostrowiec Świętokrzyski, m. 62580 26824 26815 26493 42.86
260706 Waśniów, gm. 5647 2092 2092 2084 37.05
  ostrowiecki, pow. 96604 39502 39492 39027 40.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 69006 29252 29243 28886 42.39
2 Wieś 27598 10250 10249 10141 37.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3120 962 962 953 30.83
2 od 5 001 do 10 000 12123 4385 4385 4341 36.17
3 od 10 001 do 20 000 18781 7331 7330 7240 39.03
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 62580 26824 26815 26493 42.86
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca