.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Sadowie, gm.
Sadowie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4318
Powierzchnia: 81.71 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3434
Liczba wydanych kart: 1185
 34.51%
brak31.77%32.76%33.75%34.74%35.73%36.72%37.71%38.70%39.69%40.68% 
danych32.75%33.74%34.73%35.72%36.71%37.70%38.69%39.68%40.67%41.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu 2301 736 736 726 31.99
2 Szkoła Podstawowa w Biskupicach 756 307 307 305 40.61
3 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wszechświęte 377 142 142 139 37.67
=   3434  1185  1185  1170  34.51 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca