.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / opatowski, pow. / Baćkowice, gm.
Baćkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5363
Powierzchnia: 96.25 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4167
Liczba wydanych kart: 1734
 41.61%
brak31.77%32.76%33.75%34.74%35.73%36.72%37.71%38.70%39.69%40.68% 
danych32.75%33.74%34.73%35.72%36.71%37.70%38.69%39.68%40.67%41.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Baćkowicach 1955 832 832 822 42.56
2 Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 972 404 404 400 41.56
3 Szkoła Podstawowa w Piórkowie 673 242 242 238 35.96
4 Szkoła Podstawowa we Wszachowie 567 256 256 254 45.15
=   4167  1734  1734  1714  41.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca