.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Strawczyn, gm.
Strawczyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9770
Powierzchnia: 86.26 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7160
Liczba wydanych kart: 3514
 49.08%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku 1369 656 656 649 47.92
2 Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie 2218 1058 1055 1043 47.70
3 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 1048 477 477 470 45.52
4 Szkoła Podstawowa w Korczynie 671 351 351 350 52.31
5 Szkoła Podstawowa w Chełmcach 948 516 516 514 54.43
6 Szkoła Podstawowa w Promniku 906 456 456 451 50.33
=   7160  3514  3511  3477  49.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca