.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Sitkówka-Nowiny, gm.
Sitkówka-Nowiny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6975
Powierzchnia: 45.76 km2
Zaludnienie: 152 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5292
Liczba wydanych kart: 2672
 50.49%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach ul. Gimnazjalna 1 1174 602 600 595 51.28
2 Szkoła Podstawowa w Nowinach 1950 958 958 950 49.13
3 Szkoła Podstawowa w Kowali 685 360 360 355 52.55
4 Świetlica w Szewcach 432 224 224 224 51.85
5 Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 701 347 347 343 49.50
6 Szkoła Podstawowa w Sitkówce 350 181 181 180 51.71
=   5292  2672  2670  2647  50.49 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca