.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Raków, gm.
Raków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6198
Powierzchnia: 191.09 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 4788
Liczba wydanych kart: 1898
 39.64%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła w Bardzie 428 165 165 164 38.55
2 Szkoła w Korzennie 196 74 74 74 37.76
3 Szkoła w Ociesękach 824 248 248 243 30.10
4 Szkoła w Rakowie 1321 561 561 556 42.47
5 Szkoła w Szumsku 1233 507 507 503 41.12
6 Szkoła w Głuchowie 185 77 77 74 41.62
7 Szkoła w Chańczy 357 159 159 158 44.54
8 Szkoła w Życinach 244 107 107 106 43.85
=   4788  1898  1898  1878  39.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca