.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Pierzchnica, gm.
Pierzchnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4786
Powierzchnia: 104.59 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3615
Liczba wydanych kart: 1538
 42.54%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Pierzchnica 1161 480 480 479 41.34
2 Szkoła Podstawowa w Drugni 738 272 272 270 36.86
3 Szkoła Podstawowa w Skrzelczycach 638 268 268 262 42.01
4 Gimnazjum w Pierzchnicy 1078 518 518 511 48.05
=   3615  1538  1538  1522  42.54 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca