.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Piekoszów, gm.
Piekoszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15111
Powierzchnia: 102.48 km2
Zaludnienie: 147 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 11358
Liczba wydanych kart: 5150
 45.34%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Brynicy 667 296 296 291 44.38
2 Szkoła Podstawowa w Jaworzni 2086 820 820 813 39.31
3 Szkoła Podstawowa w Łosieniu 850 465 463 462 54.71
4 Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie 2485 1209 1209 1196 48.65
5 Szkoła Podstawowa w Zajączkowie 1537 627 627 623 40.79
6 Szkoła Podstawowa w Rykoszynie 1349 597 597 594 44.26
7 Remiza OSP w Szczukowicach 985 445 445 443 45.18
8 Szkoła Podstawowa w Micigoździe 784 344 344 340 43.88
9 Dom Bogusława Opary, Wincentów 68 615 347 347 346 56.42
=   11358  5150  5148  5108  45.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca