.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Nowa Słupia, gm.
Nowa Słupia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10989
Powierzchnia: 85.94 km2
Zaludnienie: 127 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7995
Liczba wydanych kart: 2816
 35.22%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi 1939 677 677 671 34.91
2 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Milanowskiej Wólce 847 299 299 297 35.30
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dębnie 1019 353 353 350 34.64
4 Szkoła Podstawowa w Rudkach 1974 706 706 696 35.76
5 Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 982 338 338 336 34.42
6 Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 718 242 242 241 33.70
7 Szkoła Podstawowa w Jeleniowie 516 201 201 201 38.95
=   7995  2816  2816  2792  35.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca