.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Morawica, gm.
Morawica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13013
Powierzchnia: 140.45 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 9851
Liczba wydanych kart: 4507
 45.75%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminy Ośrodek Kultury w Morawicy 2402 1217 1217 1206 50.67
2 Szkoła Podstawowa w Bilczy 2048 1035 1035 1026 50.54
3 Remiza OSP w Radomicach I 384 197 197 194 51.30
4 Szkoła Podstawowa w Obicach 1045 349 349 343 33.40
5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 1092 391 391 391 35.81
6 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 1855 896 896 889 48.30
7 Szkoła Podstawowa w Lisowie 812 337 337 335 41.50
8 Szpital w Morawicy 213 85 85 83 39.91
=   9851  4507  4507  4467  45.75 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca