.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Mniów, gm.
Mniów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9339
Powierzchnia: 95.27 km2
Zaludnienie: 98 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6968
Liczba wydanych kart: 3276
 47.01%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Cierchach 615 320 320 319 52.03
2 Szkoła Podstawowa w Piaskach 361 169 169 168 46.81
3 Zespół Szkół w Grzymałkowie 1857 851 851 842 45.83
4 Zespół Szkół w Mniowie 2121 1094 1094 1093 51.58
5 Szkoła Podstawowa w Rogowicach 581 184 184 183 31.67
6 Szkoła Podstawowa w Zaborowicach 1022 469 468 460 45.89
7 Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej 411 189 189 187 45.99
=   6968  3276  3275  3252  47.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca