.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Miedziana Góra, gm.
Miedziana Góra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9908
Powierzchnia: 70.84 km2
Zaludnienie: 139 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 7572
Liczba wydanych kart: 3770
 49.79%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 1939 963 963 949 49.66
2 Szkoła Podstawowa w Kostomłotach 2316 1241 1241 1223 53.58
3 Szkoła Podstawowa w Ćmińsku 2445 1088 1088 1067 44.50
4 Świetlica Wiejska w Tumlinie 872 478 478 466 54.82
=   7572  3770  3770  3705  49.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca