.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Masłów, gm.
Masłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9674
Powierzchnia: 86.27 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 7216
Liczba wydanych kart: 3654
 50.64%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Samorządowa w Barczy 234 101 101 100 43.16
2 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 376 173 173 173 46.01
3 Świetlica Samorządowa w Ciekotach 272 125 125 125 45.96
4 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dąbrowie 827 423 423 419 51.15
5 Budynek Prywatny - Domaszowice nr 112 779 449 449 446 57.64
6 Gminy Ośrodek Kultury w Masłowie Pierwszym 1133 574 574 570 50.66
7 Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim 983 501 501 495 50.97
8 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 997 505 505 497 50.65
9 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasteria 350 140 140 139 40.00
10 Szkoła Podstawowa w Wiśniówce 445 206 206 202 46.29
11 Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej 820 457 457 455 55.73
=   7216  3654  3654  3621  50.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca