.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Łopuszno, gm.
Łopuszno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9158
Powierzchnia: 176.81 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6847
Liczba wydanych kart: 3345
 48.85%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP w Lasocinie 513 193 193 193 37.62
2 Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 430 263 263 260 61.16
3 Szkoła Podstawowa w Sarbicach 609 314 314 314 51.56
4 Zespół Szkół w Łopusznie 800 379 379 371 47.38
5 Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie 1372 696 696 687 50.73
6 Szkoła Podstawowa im.Macieja Rataja w Grabownicy 1032 447 447 447 43.31
7 Szkoła Podstawowa w Fanisławicach 416 210 210 209 50.48
8 Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie 399 247 247 244 61.90
9 Szkoła Podstawowa w Snochowicach 395 191 191 191 48.35
10 Zespół Szkół w Gnieździskach 881 405 405 403 45.97
=   6847  3345  3345  3319  48.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca