.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Łagów, gm.
Łagów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7423
Powierzchnia: 113.03 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5465
Liczba wydanych kart: 2139
 39.14%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łagowie 1676 776 776 766 46.30
2 Szkoła Podstawowa w Łagowie 1160 363 363 360 31.29
3 Szkoła Podstawowa w Rudzie 372 158 158 158 42.47
4 Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce 907 338 338 335 37.27
5 Szkoła Podstawowa w Czyżowie 556 181 181 181 32.55
6 Szkoła Podstawowa w Piotrowie 794 323 323 320 40.68
=   5465  2139  2139  2120  39.14 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca