.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Górno, gm.
Górno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12886
Powierzchnia: 83.26 km2
Zaludnienie: 154 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 9380
Liczba wydanych kart: 4481
 47.77%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Górnie 1670 812 812 806 48.62
2 Szkoła Podstawowa w Krajnie 1655 770 770 769 46.53
3 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 1682 833 830 827 49.52
4 Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 2029 862 862 854 42.48
5 Szkoła Podstawowa w Radlinie 1216 602 602 593 49.51
6 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 1128 602 602 599 53.37
=   9380  4481  4478  4448  47.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca