.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Daleszyce, gm.
Daleszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14526
Powierzchnia: 222.18 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 10859
Liczba wydanych kart: 4739
 43.64%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Daleszycach 2233 1130 1130 1128 50.60
2 Remiza OSP w Daleszycach 1349 569 569 567 42.18
3 Szkoła Podstawowa w Cisowie 644 243 243 238 37.73
4 Szkoła Podstawowa w Szczecnie 843 320 320 320 37.96
5 Szkoła Podstawowa w Sukowie 1458 643 643 636 44.10
6 Szkoła Podstawowa w Mójczy 899 380 380 379 42.27
7 Szkoła Podstawowa w Borkowie 1599 599 599 597 37.46
8 Szkoła Podstawowa w Niestachowie 724 393 393 390 54.28
9 Szkoła Podstawowa w Brzechowie 669 302 302 301 45.14
10 Szkoła Podstawowa w Sierakowie 441 160 160 156 36.28
=   10859  4739  4739  4712  43.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca