.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Chmielnik, gm.
Chmielnik, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11785
Powierzchnia: 142.87 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 9087
Liczba wydanych kart: 4292
 47.23%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum im. Gen.K.Tańskiego w Chmielniku, ul. Szkolna 7 1635 860 860 839 52.60
2 Samorządowe Przedszkole w Chmielniku, ul. Sienkiewicza 8 1619 949 949 933 58.62
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. Witosa 4 1459 623 623 614 42.70
4 Świetlica w Kotlicach 460 204 204 202 44.35
5 Szkoła Podstawowa w Lubani 558 204 204 204 36.56
6 Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli 581 275 275 274 47.33
7 Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym 568 179 179 176 31.51
8 Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach 799 296 296 291 37.05
9 Filia Biblioteczna w Piotrkowicach 1204 618 617 614 51.33
10 Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3 69 35 35 34 50.72
11 Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 135 49 49 45 36.30
=   9087  4292  4291  4226  47.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca