.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Chęciny, gm.
Chęciny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14875
Powierzchnia: 127.57 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 12100
Liczba wydanych kart: 5545
 45.83%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach ul. Długa 19 2725 1393 1393 1382 51.12
2 Szkoła Podstawowa w Chęcinach ul. Kielecka 20 891 392 392 389 44.00
3 Szkoła Podstawowa w Bolminie 864 350 350 349 40.51
4 Szkoła Podstawowa w Wolicy 900 387 387 385 43.00
5 Szkoła Podstawowa w Łukowej 627 289 289 288 46.09
6 Szkoła Podstawowa w Starochęcinach 966 480 480 478 49.69
7 Szkoła Podstawowa w Ostrowie 573 245 245 245 42.76
8 Szkoła Podstawowa w Polichnie 1079 450 450 446 41.71
9 Szkoła Podstawowa w Tokarni0 1122 529 529 527 47.15
10 Przedszkole Samorządowe w Chęcinach Os. Sosnówka 748 381 381 379 50.94
11 Szkoła Podstawowa w Siedlcach 602 291 291 289 48.34
12 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 522 268 268 267 51.34
13 Woj. Spec. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc z/s w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10 481 90 90 88 18.71
=   12100  5545  5545  5512  45.83 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca