.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / buski, pow. / Wiślica, gm.
Wiślica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6056
Powierzchnia: 100.58 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4822
Liczba wydanych kart: 1850
 38.37%
brak38.36%39.19%40.02%40.85%41.68%42.51%43.34%44.17%45.00%45.83% 
danych39.18%40.01%40.84%41.67%42.50%43.33%44.16%44.99%45.82%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Wiślicy 1294 591 591 581 45.67
2 Szkoła Podstawowa w Wiślicy 1083 325 325 321 30.01
3 Szkoła Podstawowa w Chotlu Czerwonym 1009 347 347 344 34.39
4 Dom Strażaka w Szczerbakowie 700 286 286 284 40.86
5 Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 736 301 301 298 40.90
=   4822  1850  1850  1828  38.37 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca