.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / buski, pow. / Tuczępy, gm.
Tuczępy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3934
Powierzchnia: 83.74 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3054
Liczba wydanych kart: 1392
 45.58%
brak38.36%39.19%40.02%40.85%41.68%42.51%43.34%44.17%45.00%45.83% 
danych39.18%40.01%40.84%41.67%42.50%43.33%44.16%44.99%45.82%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Kargowie 460 208 208 203 45.22
2 Szkoła Podstawowa w Tuczępach 1635 755 755 744 46.18
3 Szkoła Podstawowa w Nizinach 959 429 429 426 44.73
=   3054  1392  1392  1373  45.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca