.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / buski, pow. / Gnojno, gm.
Gnojno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4880
Powierzchnia: 95.66 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3798
Liczba wydanych kart: 1532
 40.34%
brak38.36%39.19%40.02%40.85%41.68%42.51%43.34%44.17%45.00%45.83% 
danych39.18%40.01%40.84%41.67%42.50%43.33%44.16%44.99%45.82%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Balicach 1020 386 386 384 37.84
2 Urząd Gminy w Gnojnie 1153 507 507 503 43.97
3 Szkoła Podstawowa w Jarząbkach 721 251 251 251 34.81
4 Szkoła Podstawowa w Raczycach 828 322 322 318 38.89
5 Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 76 66 66 66 86.84
=   3798  1532  1532  1522  40.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca