.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / rybnicki, pow. / Gaszowice, gm.
Gaszowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8693
Powierzchnia: 19.54 km2
Zaludnienie: 444 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6752
Liczba wydanych kart: 3361
 49.78%
brak49.77%50.55%51.33%52.11%52.89%53.67%54.45%55.23%56.01%56.79% 
danych50.54%51.32%52.10%52.88%53.66%54.44%55.22%56.00%56.78%57.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury i Sportu ul.Rydułtowska 7, Gaszowice 2227 1244 1244 1238 55.86
2 Gimnazjum w Piecach ul.Rydułtowska 9, Piece 760 353 353 350 46.45
3 Szkoła Podstawowa w Szczerbicach ul.Szkolna 6, Szczerbice 1591 758 758 755 47.64
4 Szkoła Podstawowa w Czernicy ul.Wolności 41, Czernica 2174 1006 1006 1002 46.27
=   6752  3361  3361  3345  49.78 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca