.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / rybnicki, pow. ...
rybnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 73747
Powierzchnia: 224.63 km2
Zaludnienie: 328 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 42
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 42
Liczba uprawnionych do głosowania: 57559
Liczba wydanych kart: 30466
 52.93%
brak49.77%50.55%51.33%52.11%52.89%53.67%54.45%55.23%56.01%56.79% 
danych50.54%51.32%52.10%52.88%53.66%54.44%55.22%56.00%56.78%57.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
241201 Czerwionka-Leszczyny, gm. 32250 16972 16969 16849 52.63
241202 Gaszowice, gm. 6752 3361 3361 3345 49.78
241203 Jejkowice, gm. 2834 1629 1629 1620 57.48
241204 Lyski, gm. 7196 3685 3685 3656 51.21
241205 Świerklany, gm. 8527 4819 4815 4725 56.51
  rybnicki, pow. 57559 30466 30459 30195 52.93
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22446 11521 11519 11441 51.33
2 Wieś 35113 18945 18940 18754 53.95
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2834 1629 1629 1620 57.48
2 od 5 001 do 10 000 13948 7046 7046 7001 50.52
3 od 10 001 do 20 000 8527 4819 4815 4725 56.51
4 od 20 001 do 50 000 32250 16972 16969 16849 52.63
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca