.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / chojnicki, pow. / Brusy, gm.
Brusy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13515
Powierzchnia: 400.74 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 9748
Liczba wydanych kart: 5764
 59.13%
brak45.84%47.17%48.50%49.83%51.16%52.49%53.82%55.15%56.48%57.81% 
danych47.16%48.49%49.82%51.15%52.48%53.81%55.14%56.47%57.80%59.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Brusach, ul. Ogrodowa 2 1465 928 928 919 63.34
2 Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach ul. Dworcowa 18 1911 1227 1227 1219 64.21
3 Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1 1239 701 700 696 56.58
4 Szkoła Podstawowa w Leśnie 1354 814 813 802 60.12
5 Szkoła Podstawowa w Lubni 867 450 450 447 51.90
6 Szkoła Podstawowa w Kosobudach 920 574 574 568 62.39
7 Szkoła Podstawowa w Zalesiu 440 232 232 229 52.73
8 Szkoła Podstawowa w Męcikale 437 216 216 214 49.43
9 Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach 545 259 259 253 47.52
10 Szkoła Podstawowa w Czyczkowach 570 363 363 360 63.68
=   9748  5764  5762  5707  59.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca