.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / chojnicki, pow. ...
chojnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 93059
Powierzchnia: 1364.25 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 70217
Liczba wydanych kart: 36601
 52.13%
brak45.84%47.17%48.50%49.83%51.16%52.49%53.82%55.15%56.48%57.81% 
danych47.16%48.49%49.82%51.15%52.48%53.81%55.14%56.47%57.80%59.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220202 Brusy, gm. 9748 5764 5762 5707 59.13
220203 Chojnice, gm. 11600 5318 5318 5262 45.84
220201 Chojnice, m. 31660 17002 16999 16831 53.70
220204 Czersk, gm. 15607 7739 7739 7679 49.59
220205 Konarzyny, gm. 1602 778 778 766 48.56
  chojnicki, pow. 70217 36601 36596 36245 52.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 42345 22965 22962 22741 54.23
2 Wieś 27872 13636 13634 13504 48.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1602 778 778 766 48.56
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 21348 11082 11080 10969 51.91
4 od 20 001 do 50 000 47267 24741 24738 24510 52.34
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca