.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / lipski, pow. / Rzeczniów, gm.
Rzeczniów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4966
Powierzchnia: 103.69 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3875
Liczba wydanych kart: 1598
 41.24%
brak31.81%32.76%33.71%34.66%35.61%36.56%37.51%38.46%39.41%40.36% 
danych32.75%33.70%34.65%35.60%36.55%37.50%38.45%39.40%40.35%41.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespól Szkół w Rzeczniowie 1404 599 599 587 42.66
2 Publiczne Przedszkole w Pawliczce 402 153 153 150 38.06
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu 1071 460 460 459 42.95
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pasztowej Woli 393 149 149 149 37.91
5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzechowie - Podkońcach 605 237 237 233 39.17
=   3875  1598  1598  1578  41.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca