.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / lipski, pow. ...
lipski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38816
Powierzchnia: 740.52 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 40
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 40
Liczba uprawnionych do głosowania: 30574
Liczba wydanych kart: 11555
 37.79%
brak31.81%32.76%33.71%34.66%35.61%36.56%37.51%38.46%39.41%40.36% 
danych32.75%33.70%34.65%35.60%36.55%37.50%38.45%39.40%40.35%41.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140901 Chotcza, gm. 2244 714 714 710 31.82
140902 Ciepielów, gm. 4681 1901 1901 1866 40.61
140903 Lipsko, gm. 9872 3860 3860 3829 39.10
140904 Rzeczniów, gm. 3875 1598 1598 1578 41.24
140905 Sienno, gm. 5213 1955 1954 1939 37.50
140906 Solec nad Wisłą, gm. 4689 1527 1526 1505 32.57
  lipski, pow. 30574 11555 11553 11427 37.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 5110 2087 2087 2069 40.84
2 Wieś 25464 9468 9466 9358 37.18
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6119 2312 2312 2288 37.78
2 od 5 001 do 10 000 14583 5383 5381 5310 36.91
3 od 10 001 do 20 000 9872 3860 3860 3829 39.10
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca