.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piotrków Trybunalski / skierniewicki, pow. / Kowiesy, gm.
Kowiesy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3104
Powierzchnia: 85.63 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2468
Liczba wydanych kart: 835
Liczba wyjętych kart: 835
Liczba ważnych kart: 835
Liczba głosów ważnych: 782
Liczba mandatów: 2
33.83%
brak32.46%34.75%37.04%39.33%41.62%43.91%46.20%48.49%50.78%53.07% 
............
danych34.74%37.03%39.32%41.61%43.90%46.19%48.48%50.77%53.06%55.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ADAMCZYK Grzegorz Jan455.75
2ADAMSKI Jerzy394.99
3CISOWSKI Tadeusz Józef17121.87
4JAKUBOWSKI Leszek Stefan698.82
5KAŁCZ Tamara121.53
6KIPIGROCH Jarosław172.17
7KOCZYWĄS Sławomir Jacek303.84
8KOPEK Piotr101.28
9KOSONÓG Wiesław Krzysztof17121.87
10LISIECKI Bogdan19725.19
11MATUSIAK Jan Franciszek12616.11
12MODRZEJEWSKA Ewa Maria202.56
13OLSZEWSKI Edward192.43
14ORMAŃSKI Marek Tomasz13817.65
15POL Andrzej Walerian405.12
16RAU Zbigniew Włodzimierz9912.66
17WELLA Wiesław Jan60.77
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Kowiesach138450950948236.78
2Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu3761001009226.60
3Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej48015215213631.67
4Szkoła Podstawowa w Turowej Woli22874747232.46
  Kowiesy, gm. 2468 835 835 782 33.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca