.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piotrków Trybunalski / skierniewicki, pow. / Kowiesy, gm.
Kowiesy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3104
Powierzchnia: 85.63 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2468
Liczba wydanych kart: 835
Liczba wyjętych kart: 834
Liczba ważnych kart: 834
Liczba głosów ważnych: 795
Liczba mandatów: 9
33.83%
brak32.46%34.75%37.04%39.33%41.62%43.91%46.20%48.49%50.78%53.07% 
............
danych34.74%37.03%39.32%41.61%43.90%46.19%48.48%50.77%53.06%55.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy30.38
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin516.42
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl131.64
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej212.64
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość688.55
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej354.40
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP567.04
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej10.13
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego30738.62
11Komitet Wyborczy Centrum30.38
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke70.88
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska30.38
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca00.00 
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej22027.67
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP60.75
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski10.13
Σ   795  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Kowiesach138450950849036.78
2Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu3761001009526.60
3Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej48015215213931.67
4Szkoła Podstawowa w Turowej Woli22874747132.46
  Kowiesy, gm. 2468 835 834 795 33.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca