.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piotrków Trybunalski / skierniewicki, pow. / Kowiesy, gm.
Kowiesy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3104
Powierzchnia: 85.63 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2468
L. wyd. kart: 835
33.83%
brak32.46%34.75%37.04%39.33%41.62%43.91%46.20%48.49%50.78%53.07% 
............
danych34.74%37.03%39.32%41.61%43.90%46.19%48.48%50.77%53.06%55.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Kowiesach138450950948236.78
2Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu3761001009226.60
3Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej48015215213631.67
4Szkoła Podstawowa w Turowej Woli22874747232.46
  Kowiesy, gm. 2468 835 835 782 33.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca