.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Poznań ...
Poznań, okr. 38
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 813349
Powierzchnia: 2160.92 km2
Zaludnienie: 376 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 460
L. obw. z których
spłynęły dane:
460
L. upr. do głos.: 665155
L. wyd. kart: 314126
47.23%
brak42.27%43.01%43.75%44.49%45.23%45.97%46.71%47.45%48.19%48.93% 
............
danych43.00%43.74%44.48%45.22%45.96%46.70%47.44%48.18%48.92%49.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
306401Poznań, m.44829622245822174321669449.62
302100poznański, pow.21685991668915488845542.27
  Poznań, okr. 38 665155 314126 313291 305149 47.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto54336826492926414625766248.76
2Wieś12178749197491454748740.40
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000366015431537149042.16
2od 5 001 do 10 0001407762556236606944.43
3od 10 001 do 20 00011110245852458044407541.27
4od 20 001 do 50 0008802038018379713682143.19
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00044829622245822174321669449.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca