.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Poznań ...
Poznań, okr. 38
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 813349
Powierzchnia: 2160.92 km2
Zaludnienie: 376 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 665155
Liczba wydanych kart: 314126
Liczba wyjętych kart: 313727
Liczba ważnych kart: 313291
Liczba głosów ważnych: 305149
Liczba mandatów: 2
47.23%
brak42.27%43.01%43.75%44.49%45.23%45.97%46.71%47.45%48.19%48.93% 
............
danych43.00%43.74%44.48%45.22%45.96%46.70%47.44%48.18%48.92%49.67% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ALEXANDROWICZ Przemysław Józef10866835.61
2ANDRZEJEWSKI Bolesław Jan210326.89
3MAŁECKI Zbigniew Krzysztof37861.24
4MUSIAŁEK Mieczysław Krzysztof3251310.65
5NOWAKOWSKI Andrzej Ireneusz4088413.40
6PRZYBYŁ Anna Mirosława139944.59
7REICHELT Władysław Michał224597.36
8SADOWSKI Tomasz4476614.67
9SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz5680118.61
10WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz3255410.67
11ZIÓŁKOWSKI Marek12086739.61
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
306401Poznań, m.44829622245822174321669449.62
302100poznański, pow.21685991668915488845542.27
  Poznań, okr. 38 665155 314126 313291 305149 47.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca