.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Poznań ...
Poznań, okr. 39
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 813349
Powierzchnia: 2160.92 km2
Zaludnienie: 376 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 460
L. obw. z których
spłynęły dane:
460
L. upr. do głos.: 665155
L. wyd. kart: 314155
47.23%
brak42.27%43.01%43.75%44.49%45.23%45.97%46.71%47.45%48.19%48.93% 
............
danych43.00%43.74%44.48%45.22%45.96%46.70%47.44%48.18%48.92%49.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
306401Poznań, m.44829622248222186821703249.63
302100poznański, pow.21685991673915638816842.27
  Poznań, okr. 39 665155 314155 313431 305200 47.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto54336826495626428825792948.76
2Wieś12178749199491434727140.40
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000366015431543146842.16
2od 5 001 do 10 0001407762556194604744.43
3od 10 001 do 20 00011110245854458204399241.27
4od 20 001 do 50 0008802038021380063666143.20
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00044829622248222186821703249.63

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca