.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 33
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 652939
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504547
L. wyd. kart: 173536
34.39%
brak28.68%29.90%31.12%32.34%33.56%34.78%36.00%37.22%38.44%39.66% 
............
danych29.89%31.11%32.33%33.55%34.77%35.99%37.21%38.43%39.65%40.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5141316703166681615632.49
280200braniewski, pow.3490111264112171095732.27
280300działdowski, pow.5137416311163041577931.75
286101Elbląg, m.10033740987409513979940.85
280400elbląski, pow.4408112645126391228228.69
280700iławski, pow.7095925368253052456435.75
280900lidzbarski, pow.3443911125111231075132.30
281200nowomiejski, pow.3283312149121391152037.00
281500ostródzki, pow.8421026984268892562532.04
  Elbląg, okr. 33 504547 173536 173235 167433 34.39
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto31358211805511784311410837.65
2Wieś19096555481553925332529.05
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0004083811591115451119628.38
2od 5 001 do 10 00012368735706356553439128.87
3od 10 001 do 20 00011066338086380143663634.42
4od 20 001 do 50 00012902247166470704541136.56
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00010033740987409513979940.85
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca