.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 34
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 652939
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504547
L. wyd. kart: 173559
34.40%
brak28.68%29.90%31.12%32.34%33.56%34.78%36.00%37.22%38.44%39.66% 
............
danych29.89%31.11%32.33%33.55%34.77%35.99%37.21%38.43%39.65%40.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5141316703166701583832.49
280200braniewski, pow.3490111264112131073432.27
280300działdowski, pow.5137416311163061548331.75
286101Elbląg, m.10033740998409753996340.86
280400elbląski, pow.4408112646126411207028.69
280700iławski, pow.7095925372252552431435.76
280900lidzbarski, pow.3443911127111251061732.31
281200nowomiejski, pow.3283312148121421150637.00
281500ostródzki, pow.8421026990269122582232.05
  Elbląg, okr. 34 504547 173559 173239 166347 34.40
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto31358211807511783411371037.65
2Wieś19096555484554055263729.05
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0004083811591115481090328.38
2od 5 001 do 10 00012368735708356563385428.87
3od 10 001 do 20 00011066338089380203637734.42
4od 20 001 do 50 00012902247173470404525036.56
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00010033740998409753996340.86
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca