.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / braniewski, pow. ...
braniewski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 45754
Powierzchnia: 1204.54 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 35
L. obw. z których
spłynęły dane:
35
L. upr. do głos.: 34901
L. wyd. kart: 11264
32.27%
brak27.46%28.45%29.44%30.43%31.42%32.41%33.40%34.39%35.38%36.37% 
............
danych28.44%29.43%30.42%31.41%32.40%33.39%34.38%35.37%36.36%37.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280202Braniewo, gm.471512951294126727.47
280201Braniewo, m.1425253225284515137.34
280203Frombork, gm.316794794592229.90
280204Lelkowo, gm.252375675374329.96
280205Pieniężno, gm.570615761575153327.62
280206Płoskinia, gm.204265465264532.03
280207Wilczęta, gm.249671471469628.61
  braniewski, pow. 34901 11264 11217 10957 32.27
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2017072517210702935.95
2Wieś1473140134007392827.24
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001022830713064300630.03
2od 5 001 do 10 0001042128712869280027.55
3od 10 001 do 20 0001425253225284515137.34
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca