.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / starachowicki, pow. ...
starachowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 98101
Powierzchnia: 523.27 km2
Zaludnienie: 187 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 67
L. obw. z których
spłynęły dane:
67
L. upr. do głos.: 77882
L. wyd. kart: 27094
34.79%
brak30.21%30.84%31.47%32.10%32.73%33.36%33.99%34.62%35.25%35.88% 
............
danych30.83%31.46%32.09%32.72%33.35%33.98%34.61%35.24%35.87%36.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
261102Brody, gm.861329602953277534.37
261103Mirzec, gm.668523492347227135.14
261104Pawłów, gm.1155434913483330030.21
261101Starachowice, m.4519316163160311540635.76
261105Wąchock, gm.583721312131205236.51
  starachowicki, pow. 77882 27094 26945 25804 34.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4755617150170181635736.06
2Wieś3032699449927944732.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001252244804478432335.78
3od 10 001 do 20 0002016764516436607531.99
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 0004519316163160311540635.76
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca