.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / starachowicki, pow. / Wąchock, gm.
Wąchock, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7286
Powierzchnia: 81.82 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5837
L. wyd. kart: 2131
36.51%
brak30.21%30.84%31.47%32.10%32.73%33.36%33.99%34.62%35.25%35.88% 
............
danych30.83%31.46%32.09%32.72%33.35%33.98%34.61%35.24%35.87%36.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku118950350349142.30
2Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku117448448446041.23
3Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi128942842841533.20
4Szkoła Podstawowa w Parszowie132942242240231.75
5Wiejski Dom Kultury w Marcinkowie52418518517935.31
6Wiejski Dom Kultury w Ratajach033210910910532.83
  Wąchock, gm. 5837 2131 2131 2052 36.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca